Välkommen till Håcon AB - Din konsult inom energi och miljöVi arbetar med system för miljörapportering:

*NOx-lagen
*Avfallsdirektiv

Vi har lång erfarenhet av rökgasanalyssystem:

*Inköp
*Kontroll
*Drift och underhåll


Citat

Det som är svårast i världen att förstå är inkomstskatten

Albert Einstein
Visste du att
Det I USA finns fler registrerade person- och lastbilar än vuxna medborgare.
Dagen i historia
Idag - Lördagen den 7 December 2019
Angela Angelika

1972 - Apollo 17, den senaste månflygningen, startar.